top of page

Terapia taktylna

Terapia Taktylna to metoda pracy z dziećmi z trudnościami w psychoruchowym rozwoju, która aktywizuje rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego. Polega na stymulacji zmysłu dotyku (rodzaj masażu) przez wykorzystanie neurologicznych zasobów aktywności ruchowej organizmu.

Terapia Taktylna:

· reguluje i normalizuje percepcję dotykową

· równoważy napięcie mięśniowe

· wspiera procesy integracji sensorycznej

· aktywizuje mechanizmy integracji sensoryczno – motorycznej

· kształtuje świadomość kinestetyczną

 

Przeznaczona jest dla dzieci z następującymi trudnościami:

· porażenia mózgowe

· autyzm

· zachowania agresywne

· lęki i fobie

· opóźnienia w rozwoju umysłowym

· nadpobudliwość psychoruchowa

· trudności w nauce

· zaburzenia mowy

 

Skóra jest najrozleglejszym organem naszego ciała. Bogata jest w liczne receptory lekkiego dotyku, silnego dotyku, nacisku, ciepła, zimna, ból, propriocepcji. Propriocepcja jest wrażeniem z mięśni, ścięgien i układu przedsionkowego, które sprawia, że mózg może zdecydować o ruchu oraz pozycji ciała i jego części w przestrzeni. Wrażenia dotykowe docierają do mózgu ze wszystkich obszarów skóry i pobudzają wiele różnych poziomów i obszarów mózgu od pnia mózgu, wzgórza poprzez układ limbiczny (odpowiedzialny za emocje) do czuciowej kory mózgu (płat ciemieniowy).
Uczucie, że jest się dotykanym, zwiększa produkcję specyficznego hormonu w mózgu: Nerwowego Czynnika Wzrostu (NCW), który podwyższa aktywność układu nerwowego, a zwłaszcza wpływa na rozwój sieci nerwowej. Gdy dzieciom brak dotyku, wykazują one obniżone funkcjonowanie sensoryczne, ruchowe i psychiczne. W terapii taktylnej stymulujemy produkcję nerwowego czynnika wzrostu, oddziałujemy również na pracę przysadki, podwzgórza i szyszynki, które aktywizują ośrodek kontroli sensorycznych - ruchowych bodźców , wpływają na dojrzałość niektórych funkcji psychicznych.
Dotyk i miłość od matki są niezbędne aby utrzymać aktywność układu limbicznego, który budując emocjonalny stosunek do nowych sytuacji jest bramą do nowego uczenia się. Jeśli pojawia się stres układ limbiczny blokuje dolne i górne partie mózgu w konsekwencji nie ma nowego uczenia się.

Każdy z nas niezależnie od wieku powinien być dotykany minimum 30 razy dziennie!

Gdy brakuje dotyku zmniejsza się stymulacja kory mózgowej, rośnie napięcie mięśniowe, impulsywność, poczucie izolacji, agresja.

Terapia Taktylna jest jedną z podstawowych w całościowym systemie terapeutycznym jaki stosujemy w pracy z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Głównym jej założeniem jest wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała oraz stymulacja receptorów skóry.

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl

bottom of page