top of page

Rehabilitacja bez przerwy

Wakacyjny turnus rehabilitacyjny dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin.

03.06.2013 - 13.09.2013

 

Turnus trwał jeden tydzień od 5 do 9 sierpnia 2013. Uczestniczyło w nim 8 dzieci z rodzicami. Każde dziecko otrzymało 8 godzin specjalistycznej terapii. Program i grafik terapii układany był indywidualnie dla każdego dziecka tak, aby udział w turnusie przyniósł jak najlepsze efekty.
Podczas turnusu dzieci korzystały z następujących terapii:

• Terapia ruchowa z integracją sensoryczną
• Dogoterapia
• Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego (MRR) wg. W. Sherborne

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

logo ROPS
Do szkoły w sobotę chodzić mam ochotę

04.03.2013 - 28.06.2013

„Do szkoły w sobotę chodzić mam ochotę” to projekt, podczas którego dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie miała możliwość spędzić aktywnie przedpołudnia w soboty. Poprzez prowadzony w Zespole Szkół nr 13 w Białymstoku cykl 5-uspotkań, 20-u uczniów uczestniczyło w kreatywnych zajęciach z wykorzystaniem technik socjoterapeutycznych, ruchowych oraz z wykorzystaniem Internetu. Zorganizowana została także wycieczka edukacyjna do Planetarium w Olsztynie. Na zakończenie w siedzibie szkoły odbyła się prezentacja multimedialna dla całej społeczności szkoły podsumowująca projekt. Podczas warsztatów uczniowie poznawali sposoby radzenia sobie ze stresem, wyładowania emocji, okazywania uczuć, różne formy spędzania czasu wolnego.

Projekt dofinansowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku

logo Białystok
Motyle - prowadzenie terapii wspomagającej dziecko autystyczne

04.03.2013 - 15.12.2013

Projekt „ Motyle” zakłada objęcie kompleksową, specjalistyczną terapią 15 dzieci z diagnozą autyzmu, w wieku od 2 do 12 r.ż . Każde dziecko otrzyma 25 godzin terapii, indywidualnie dobranej do potrzeb dziecka. Rodzaj zajęć zostanie przyznany przez zespół terapeutów na podstawie wywiadu z rodzicami oraz dostarczonej dokumentacji dziecka. Rodzaje zajęć proponowane uczestnikom : usprawnianie ruchowe , integracja sensoryczna , terapia taktylna , terapia pedagogiczna , terapia ręki, dogoterapia, terapia logopedyczna ,zajęcia rozwijające kompetencje językowe i komunikacyjne (komunikacja alternatywna).

Projekt dofinansowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku

logo Białystok
logo Białystok
Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

04.03.2013 - 29.03.2013

Podczas projektu „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” przeszkolono 20-u rodziców dzieci z autyzmem,  z zakresu podstaw autyzmu i metody terapii behawioralnej.

        Szkolenie zostało przeprowadzone w ciągu 2 spotkań ,15 godz. wykładowych,  prowadziła je Pani Małgorzata Marszałek – certyfikowany terapeuta i superwizor  behawioralny, na liście Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej oddział Association for Behavior Analysis International w Krakowie.

Projekt dofinansowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl

bottom of page