top of page

Fundacja „Fundacja Fors-Itis” realizuje grant w ramach projektu „ Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno- zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Grant realizowany jest w terminie od dnia 17 sierpnia 2020 roku do dnia 26 listopada 2020 roku.

W ramach projektu nasza organizacja mogła zakupić środki ochrony osobistej tj. maseczki jednorazowe, przyłbice, płyny dezynfekujące do powierzchni i rąk, ozonatory powietrza oraz czyściwo dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi.

Środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej mamy dzięki realizacji projektu grantowego realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

logo państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
fundusze europejskie
unia europejcka
flaga Polski

Nabór do projektów

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl

bottom of page