logo centrum terapii i wspomagania rozwoju Motyle

Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju MOTYL-e

jest jednym z działań statutowych Fundacji FORS-ITIS.  Stworzone zostało z myślą o dzieciach i ich rodzicach,

by w sposób najbardziej kompetentny i profesjonalny pomagać w procesie wychowania i edukacji przez różne formy terapii oraz wsparcie psychologiczne.

Oferta Centrum:

Integracja Sensoryczna​:

diagnoza i terapia

Terapia pedagogiczna:

 diagnoza i terapia 

Terapia taktylna
Integracja odruchów
Terapia ręki
Usprawnianie ruchowe
Rehabilitacja ruchowa, masaż
Diagnoza, terapia logopedyczna
i neurologopedyczna

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl