W latach 2018-2021 Fundacja Fors-Itis realizuje projekt pn. „Ku Samodzielności”, współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”.

Projekt obejmuje rożne rodzaje wsparcia w formie terapii indywidualnych i grupowych.

Zainteresowane osoby uzyskają szczegółowe informacje o projekcie po uprzednim zgłoszeniu się za pomocą poniższego formularza.

Zakres wsparcia:

- SI

- Terapia ruchowa z rehabilitacją ruchową

- Terapia ręki

- Terapia pedagogiczna

- Terapia taktylna

- Terapia Logopedyczna i neurologopedyczna

- Komunikacja alternatywna

- Zajęcia z Bowlingu

- TUS

- Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej

- Warsztaty szkoleniowe dla rodziców

Rekrutacja na rok 2020 - 2021

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl

2011 Fundacja FORS-ITIS 15-687 Białystok, ul. Rtm. W. Pileckiego 9/66; NIP 5423219949, REGON 200629878, KRS 0000395931

e-mail: forsitis@onet.pl