top of page

TACY SAMI

logo ROPS

W terminie 01.09.2014 – 31.12.2014 FUNDACJA „Fors-Itis” zrealizowała  projekt rehabilitacji dzieci „Tacy Sami”

Działania terapeutyczne realizowane były w zakresie:

Terapii Si

Terapii ruchowej

Logopedii

Terapii taktylnej

Terapii ręki

Terapii pedagogicznej


 

Zajęcia terapeutyczne realizowane są przy wsparciu finansowym PFRON


 


 


 


 


 


 


 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i rodzicom, za obdarzenie Nas zaufaniem w wspieraniu rozwoju Waszych pociech.

 

logo PFRON

"Rehabilitacja bez przerwy - III edycja"

logo ROPS

Rehabilitacja bez przerwy​ - III edycja

​Wakacyjny turnus rehabilitacyjny dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin.

30.06.2014 - 12.07.2014

 

 

 

Po raz kolejny udało Nam się zrealizować zadanie wspierane przez ROPS w Białymstoku. Turnus trwał dwa tygodnie, w którym uczestniczoło 10 dzieci z rodzicami. Każde dziecko otrzymało 12 godzin specjalistycznej terapii oraz po 4 godziny zajęć grupowych wraz z rodzicami. Program i grafik terapii układany był indywidualnie dla każdego dziecka tak, aby udział w turnusie przyniósł jak najlepsze efekty.

Podczas turnusu dzieci korzystały z następujących terapii:

  • Terapia ruchowa z integracją sensoryczną

  • Terapia taktylna

  • Terapia logopedyczna

  • Terapia ręki

  • Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego (MRR) wg. W. Sherborne

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom a przede wszystkim rodzicom, którym szczególnie spodobały się wspólne zajęcia z ich pociechami.

 

Masaż dziecka przez logopedę
logo Białystok

Równe szanse

 

Nasza Fundacja w okresie 01.03.2014 - 15.12.2014 realizuje projekt "Równe szanse" - prowadzenie terapii wspomagającej dziecko autystyczne. W projekcie uczestniczy 10 dzieci z miasta Białegostoku, uczęszczając na różnego rodzaju zajęcia do Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju MOTYL-e. Zadanie wspierane przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie "Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem na rok 2014".

logo Białystok

Dziecko w równowadze psychicznej i fizycznej - cykl szkoleń


 

To był ostatni projekt realizowany w 2014r. przez fundację zorganizowany przy wsparciu finansowym z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych - PFRON i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. W szkoleniach więli udział specjaliści (terapeuci, pedagodzy, psycholodzy itd.) oraz rodzice lub opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Była to dobra okazja dla specjalistów do wzbogacenia swego warsztatu pracy o nowe treści i sposoby postępowania w terapeutyzacji osób niepełnosprawnych w ramach szkoleń:

 

1. Dziecko w równowadze

2. Elementy terapii behawioralnej w redukowaniu zachowań trudnych

 

zaś rodzice rozszerzyli swoją wiedzę dotyczącą pracy z zachowaniami trudnymi u dzieci oraz postępowaniem w takich sytuacjach, poprzez udział w szkoleniu:

 

2. Elementy terapii behawioralnej w redukowaniu zachowań trudnych

logo PFRON

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl

bottom of page