top of page

 

Terapia ręki

 

31.05-01.06.2014

 

 

Miejsce szkolenia: Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju MOTYL-e Białystok, ul. Jowisza 2

 

Termin zgłoszeń upływa dnia: 15.05.2014

 

Cena szkolenia: 500zł (10% zniżki dla wpłat do końca kwietnia)

 

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli wychowania przedszkolnego i zintegrowanego, pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej, innych specjalistów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w placówkach oświatowo-wychowawczych, terapeutycznych i integracyjnych oraz studentów.

 

Kurs trwający 15 godzin prowadzi wg programu autorskiego mgr Izabela Gelleta-Mac - specjalista rehabilitacji ruchowej I stopnia, terapeuta metod NDT-Bobath, PNF, SI, pedagog, terapeuta z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

 

Ramowy pogram:

 

1. Część teoretyczna

- anatomia kończyny górnej i ręki

- kinezjologia (analiza ruchów) kończyny górnej i ręki

- rozwój kontroli motorycznej i ruchomości kończyny górnej i ręki, rozwój chwytu globalnego i precyzyjnego

- funkcje kończyny górnej i ręki (analiza motoryczna), czynności funkcjonalne w życiu codziennym.

2. Część praktyczna

2.a.

- wzorce ruchowe łopatki

- wzorce ruchowe miednicy

- kombinacje ruchowe wzorców łopatki i miednicy

- wzorce ruchowe kończyny górnej

- kombinacje wzorców ruchowych kończyny górnej ze wzorcami ruchowymi tułowia i ćwiczenia dla tych wzorców przy ustabilizowanej miednicy.

2.b.

- funkcje kończyny górnej i ręki w aktywnościach motorycznych (pchaj, ciągnij, podpór, zwis, podnoszenie, noszenie, chwyt, manipulacja)

- połączenie ww. funkcji ze stabilizacją, koordynacją ruchową i wzrokowo-ruchową, przystosowaniem posturalnym, równowagą, funkcjami rzutnymi i chwytnymi

- propozycje ćwiczeń terapeutycznych w zakresie funkcji kończyny górnej i ręki (ćwiczenia obręczy barkowej, ramienia, stawu łokciowego, przedramienia, nadgarstka, dłoni i palców)

- ćwiczenia ruchów globalnych i precyzyjnych, funkcji dnia codziennego i funkcji grafomotorycznych.

2.c.

- stymulacja czuciowo-dotykowa kończyny górnej i ręki

- „praca” ręki a funkcje oralne

- wyhamowanie współruchów w obrębie drugiej ręki, warg i języka.

 

 

Liczba uczestników na kursie ograniczona ,decyduje kolejność wpłat.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres uczymy@onet.pl wpisując odpowiednie dane: imię i nazwisko, adres e-mail ,nr telefonu kontaktowego, tytuł szkolenia, dane do faktury.

 

Wpłaty prosimy dokonać na konto fundacji nr konta:

 

Alior Bank SA 64 2490 0005 0000 4500 9732 9220

 

tytuł :Terapia ręki, imię i nazwisko uczestnika.

 

 

 

 

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl

bottom of page