top of page

Stymulacja psychoruchowa niemowlęcia i małego dziecka

Kurs przeznaczony jest dla: fizjoterapeutów, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, innych specjalistów pracujących z niemowlętami i małymi dziećmi (do 2 roku życia) a także dziećmi i młodzieżą w wieku rozwojowym w placówkach służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych i ośrodkach terapeutycznych.

   

Kurs prowadzi wg programu autorskiego mgr Izabela Gelleta-Mac- specjalista rehabilitacji ruchowej I stopnia, terapeuta metod NDT-Bobath, PNF, SI, pedagog, terapeuta z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.                        
 

Data szkolenia: 28-29.09.2013 (sobota 8.30 - 16.30, niedziela 8.00 - 13.00)
 

Miejsce szkolenia: Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju MOTYL-e  Białystok, ul. Jowisza 2 .

Cena szkolenia: 400zł                                                                                                  
 

PROGRAM:

1. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka w pierwszym roku życia:

a. wskaźniki prawidłowego rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia

b. nieprawidłowości rozwojowe - przewidywany wpływ zaburzeń na dalszy rozwój dziecka.

2. Rozwój odruchowy dziecka w pierwszym roku życia - charakterystyka prawidłowego i zaburzonego rozwoju  odruchowego noworodka i niemowlęcia.

3. Ocena rozwoju psychoruchowego, społeczno-emocjonalnego i funkcjonalnego dziecka do 2 roku życia.

4. Wczesna diagnostyka małego dziecka metodą Vojty, NDT-Bobath, SI, testem TIMP.

5. Program wczesnej stymulacji rozwoju i zasady postępowania terapeutycznego - wybrane metody, formy i techniki oddziaływań.

 

Kurs obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Liczba uczestników na kursie ograniczona .

Termin zgłoszeń upływa dnia: 15.09.2013

 

Jeśli jesteś zainteresowana(y) udziałem w szkoleniu, prosimy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA i przesłać na adres uczymy@onet.pl
  

  Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie prosimy po wniesienie opłaty za szkolenie na konto Fundacji: ​

Alior Bank SA 64 2490 0005 0000 4500 9732 9220 (w tytule należy podać imię i nazwisko oraz tytuł szkolenia i jego termin).

​ 

Fundacja FORS-ITIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach zostanie przekazane uczestnikom najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem szkolenia droga e-mailową. Opłata za odwołane szkolenie zostaje zwrócona.

 

UWAGA: Osoby, które wycofają się na siedem dni lub mniej przed terminem szkolenia oraz poinformują o tym Fundację otrzymają zwrot 50% wpłaconej kwoty.

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl

bottom of page