top of page

Fundacja zaprasza chętnych na  SZKOLENIE Z ZAKRESU SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

"Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych."

 

TERMIN: do ustalenia

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych

Koszt: 250 zł

 

Zakres szkolenia


 

  • Pojęcie zaburzenia psychicznego – dominujące zaburzenia zdrowia psychicznego u dorosłych.

  • Komunikacja z pacjentem – rozwój zasobów osobistych i interpersonalnych pacjenta.

  • Umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań.

  • Techniki kształtowania nawyków celowej aktywności.

  • Prowadzenie treningu zachowań społecznych.

  • Zaburzenia psychiczne u dzieci – pojęcie autyzmu.

  • Planowanie działań opiekuńczych i wychowawczych u dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

  • Planowanie działań terapeutycznych u dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

  • Analiza rozporządzenia w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

  • Organizacja oraz zakres obowiązków opiekuna w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Zajęcia prowadzą specjaliści doświadczeni w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz dziećmi autystycznymi.

 

Kogo obejmuje szkolenie:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r.( Dz.U. z 2005 r,nr 189,poz 1598). chcą świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze, to jest:

·pracownika socjalnego,

·psychologa,

·pedagoga,

·logopedy,

·terapeuty zajęciowego,

·pielęgniarki,

·asystenta osoby niepełnosprawnej,

·opiekunki środowiskowej,

·specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi i :

- posiadają co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach określonych w § 3 ust. wyżej cytowanego rozporządzenia.


W celu zakwalifikowania się prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy lub kontakt telefoniczny 505 002 870

 

Udało się! Wiadomość dotarła.

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl

bottom of page