top of page

mgr Marta Sulewska - absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku oligofrenopedagogika. Ukończyła studnia podyplomowe w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz w zakresie usprawniania dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Posiada pełne kwalifikacje do diagnozy i terapii integracji sensorycznej oraz terapii neurotaktylnej i terapii ręki. Efektywnie pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o różnym stopniu niepełnosprawności oraz z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. W pracy wykorzystuje mocne strony dziecka a stawiane przed nim zadania zawsze znajdują się w jego najbliższej sferze rozwoju. Dba o komfort psychiczny ludzi wokół, a praca pod jej okiem jest bardzo przyjemna. Uwielbia spotkania z ludźmi i rozmowy. Pasjami ogląda blogi podróżnicze i organizuje wycieczki.

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl

bottom of page