top of page

O odruchach pierwotnych

Toniczny Odruch Błędnikowy (TOB)
Wywoływany jest przez zmianę położenia głowy w przestrzeni. TOB w zgięciu wywołany jest przez ruch głowy do przodu, a TOB w wyproście przy odchyleniu głowy do tyłu.
Pojawia się - TOB w zgięciu: 12 tydzień życia płodowego, integruje między 3-4 m.ż., TOB w wyproście: pojawia się podczas porodu, a integruje stopniowo od 7 tygodnia do końca 3 roku życia. Jeśli pozostanie niewygaszony, wówczas dziecko może mieć:
- nieprawidłową postawę ciała - garbienie się lub tendencja do chodzenia na palcach,
- obniżone napięcie mięśniowe lub zwiększone napięcie mięśniowe,
- zaburzenia równowagi,
- chorobę lokomocyjną,
- niechęć do ćwiczeń sportowych,
- problemy z percepcją wzrokową ( mylenie liter podobnych jak p/b)
- problemy z oceną przestrzeni,
- niskie umiejętności tworzenia sekwencji,
- niskie zdolności organizacyjne,
- upośledzone poczucie czasu,
- zaburzenia mowy,
- szybką męczliwość w pozycji stojącej,
- lęk wysokości,
- szybkie męczenie się w pozycji z rękoma uniesionymi do góry,
- szybkie męczenie się podczas chodzenia po nierównym podłożu,
- utrudnioną kontrolę głowy,
- trudności z postrzeganiem wzrokowym.


Asymetryczny Toniczny Odruch Szyi (ATOS)
Ten odruch wywoływany jest spontanicznym i pasywnym obrotem głowy w bok - następuje wówczas wyprost kończyn tej strony ciała, w którą odwrócona jest głowa dziecka i jednoczesne zgięcie kończyn przeciwnej strony ciała.
Pojawia się - 18 tydzień życia płodowego, integruje - do 4-6 miesiąca.
Jeśli pozostanie niewygaszony, wówczas dziecko może mieć:
- zachwiania równowagi przy ruchach głowy w którąkolwiek ze stron,
- ruchy jednostronne zamiast naprzemiennych (np. w czasie chodzenia, skakania itd.),
- trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała,
- słabo rozwinięte ruchy wodzenia wzrokiem,
- nieustalona lateralizacja,
- brzydkie i wolne pismo,
- nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego,
- trudności z opanowaniem ortografii i gramatyki,
- trudności z wyrażaniem myśli pisemnie,
- trudności z percepcją wzrokową szczególnie symetrycznych przedstawień kształtów.

Symetryczny Toniczny Odruch Szyi (STOS)
Odruch jest aktywizowany w dwóch pozycjach: w reakcji na zgięcie głowy - zginają się ręce a prostują nogi, natomiast w reakcji na wyprost głowy - prostują się ręce a zginają nogi.
Jest odruchem pomostowym pomiędzy odruchami pierwotnymi i postularnymi.
Jeśli pozostanie niewygaszony, wówczas dziecko może mieć:
- nieprawidłową postawę, pochylona sylwetka podczas chodzenia, tzw. małpi chód,
- tendencję do garbienia się podczas siedzenia w ławce,
- podczas siedzenia nogi ułożone w kształcie litery "W",
- zaburzoną koordynacja ręce - oczy,
- syndrom niezdarnego dziecka,
- niechlujnie jeść,
- trudności z widzeniem obuocznym,
- wolno przepisywać, szczególnie z tablicy,
- trudności z nauką pływania, szczególnie na brzuchu,
- trudności w grze w piłkę,
- zaburzenia uwagi.

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl

bottom of page