Beata Niegowska

Prowadzi terapię logopedyczną  dzieci z wadami wymowy  oraz dzieci  z opóźnionym rozwojem mowy związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego -  upośledzenie umysłowe, autyzm, dysharmonijny rozwój , porażenie mózgowe.

Zapewnia atmosferę przyjazną dziecku , skutecznie usprawnia umiejętności komunikacyjne dziecka, podnosi kompetencję językową  i usuwa wady wymowy.

Jest doświadczonym logopedą, w terapii dzieci niemówiących włącza alternatywne metody komunikacji oraz  stosuje nowoczesne metody stymulacji rozwoju mowy, wykorzystuje umiejętności zdobyte w zagranicznych placówkach.

Obok tego, że jest profesjonalistką, jej atutem jest ciepły stosunek do dzieci i rodziców.

Oferta terapeutyczna:

  • LOGOPEDIA
  • NEUROLOGOPEDIA

Kontakt i zapisy:​

​​

tel: 606 423 232

e-mail: beanieg@wp.pl

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl