top of page

mgr Justyna Ruminowicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener treningu umiejętności społecznych. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą Weroniki Sherborne. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej – kierunku diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Prowadzi zajęcia grupowe z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych oraz terapię integracji sensorycznej. Zdobytą i poszerzaną wiedzę oraz umiejętności wykorzystuje podczas pracy zawodowej i terapeutycznej z dziećmi w przedszkolu i fundacji. Ukończyła szkolenie z Sensoplastyki oraz Smykomultisensoryki i swoją wiedzę przekłada na tworzenie atrakcyjnych, sensorycznych mas plastycznych. Uwielbia aktywnie spędzać czas z rodziną jeżdżąc na rowerze.

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl

bottom of page