top of page

Integracja sensoryczna

Co to jest SI (Integracja Sensoryczna)?

Świat odbieramy za pomocą zmysłów. Bodźce płynące ze świata zewnętrznego są odbierane  i przekazywane do odpowiednich części układu nerwowego, który z kolei ma za zadanie je zinterpretować i odpowiedzieć na nie. Właściwe działanie tego układu na każdym etapie, określamy integracją sensoryczną.

Większość z nas ma świadomość posiadania zmysłu dotyku,wzroku, smaku i słuchu. Nasze ciało posiada jeszcze dwa inne zmysły, które razem ze zmysłem dotyku uznawane są za podstawowe. Jest to zmysł równowagi (tzw.przedsionkowy) i czucia głębokiego.

Zmysł równowagi (przedsionkowy) wykształca się dobrze już wżyciu płodowym. Odpowiedzialny jest za utrzymanie równowagi, świadomość pozycji ciała, ruchu gałek ocznych, głowy i ciała. Jeżeli funkcjonowanie układu przedsionkowego nie będzie prawidłowe to np. uczeń nie będzie w stanie spojrzeć na tablicę, książkę a następnie na zeszyt bez gubienia miejsca pisania bądź czytania. Utrudniona będzie nauka jazdy na rowerze. Ten sam zmysł przedsionkowy odpowiada za utrzymanie napięcia mięśniowego, skoordynowaniu ruchów obydwu stron ciała.

Czucie głębokie (propriocepcja) to odbieranie informacji płynących z mięśni i ścięgien. Układ ten odpowiada za precyzyjne ruchy,właściwe napięcie mięśniowe. Czucie proprioceptywne wpływa również na precyzyjną manipulację takimi przedmiotami jak: długopis, sztuce, umożliwia zapinanie guzików itp. Dzięki propriocepcji jesteśmy w stanie wykonać płynne ruchy min. chodzenia.

Układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy to trzy podstawowe układy sensoryczne. Ściśle współpracują ze sobą oraz z innymi układami sensorycznymi słuchem, wzrokiem. Praca tych wszystkich układów stanowi o naszym prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku. Dzięki ich właściwiej pracy jesteśmy w stanie odpowiednio odbierać bodźce, przetwarzać je i na nie odpowiadać adekwatną reakcją.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu któregoś z układów sensorycznych mogą skutkować następującymi zaburzeniami:

    - nieprawidłowym napięciem mięśniowym,
    - problemami z koncentracją uwagi,
    - zbyt dużą ruchliwością,
    - niezgrabnością ruchową,
    - problemami z opanowaniem nowych umiejętności ruchowych takich jak jazda na rowerze,
    - problemami w czynnościach precyzyjnych takich jak pisanie, cięcie, rysowanie, nawlekanie,
    - problemami z opanowaniem umiejętności czytania i pisania,
    - nadwrażliwością na dotyk manifestującą się unikaniem niektórych ubrań, zabaw w piasku, zabaw plasteliną,
    - unikaniem huśtawek, zjeżdżalni, karuzeli lub nadmiernym poszukiwaniem tego typu zabaw,
    - unikaniem miejsc zatłoczonych,
    - nadwrażliwością na hałas,
    - unikaniem niektórych smaków,
    - unikaniem mycia i obcinania włosów, paznokci,
    - nadwrażliwością na światło.

Metoda Terapii Integracji Sensorycznej skierowana jest zatem do dzieci, które wykazują:

    - trudności w uczeniu się
    - problemy z koncentracją uwagi
    - problemy z czytaniem i pisaniem
    - wzmożoną aktywność ruchową
    - opóźniony rozwoju mowy
    - trudności z uczeniem się nowych umiejętności ruchowych
    - kłopoty z nabywaniem umiejętności samoobsługowych
    - zbyt dużą lub małą wrażliwość na określone smaki, zapachy, dźwięki, bodźce dotykowe, wzrokowe i ruch
    - niską samoocenę
    - trudności w kontaktach z rówieśnikami
    - problemy z koordynacją ruchową

    - problemy z koordynacją wzrokowo - ruchową

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl

bottom of page