top of page
logo Pfron

„Wspieranie rozwoju psychoruchowego dziecka z niepełnosprawnością”.

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów i nauczycieli z placówek edukacyjnych, terapeutycznych a także lekarzy, studentów oraz rodziców. Szkolenie podzielone jest na 2 części wykładową i warsztatową.

 

Termin szkolenia: 13.12.2015 (niedziela)

Miejsce: Centrum Terapii i wspomagania rozwoju – Motyl-e

ul. Jowisza 2 Białystok

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych

Rozpoczęcie szkolenia: godzina 8:30

 

Program szkolenia:

 

1. Fundamentalna rola aktywności fizycznej w rozwoju ruchowym, poznawczym i emocjonalnym na przykładzie popularnych metod w zakresie usprawniania ruchowego i rehabilitacji ruchowej.

 

2. Metoda integracji sensorycznej i terapii taktylnej w rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – warsztaty.

 

3. Opóźniony rozwój mowy dziecka z niepełnosprawnością:

- etiologia i rodzaje

- formy terapii logopedycznej

- alternatywne metody komunikacji

 

Zgłoszenia proszę kierować przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Fundacji Fors-Itis w zakładce Szkolenia lub poprzez e-mail: uczymy@onet.pl

 

Koszt: 55 zł w ramach projektu "Dziecko w równowadze psychicznej i fizycznej- II edycja", szkolenie zorganizowane przy wsparciu finansowym z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych - PFRON

Płatności proszę dokonać na konto BGŻ nr: 54 2030 0045 1110 0000 0381 4240

 

Zgłoszenia należy nadsyłać do  10.12.2015r.

Decyduje kolejność zgłoszeń
 

Udało się! Wiadomość dotarła.

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl

bottom of page