ZAPYTANIE OFERTOWE

FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z DYSFUNKCJAMI I ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI I ICH RODZIN ORAZ WSPIERANIA EDUKACJI I ROZWOJU -„FORS-ITIS” składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do projektu pn. „Ku Samodzielności”, realizowanego przy wsparciu finansowym PFRON na podstawie umowy ZZO/000169/10/D zawartej w dniu 02.03.2018r. w Białymstoku.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl

2011 Fundacja FORS-ITIS 15-687 Białystok, ul. Rtm. W. Pileckiego 9/66; NIP 5423219949, REGON 200629878, KRS 0000395931

e-mail: forsitis@onet.pl