top of page

ZAPYTANIE OFERTOWE

FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z DYSFUNKCJAMI I ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI I ICH RODZIN ORAZ WSPIERANIA EDUKACJI I ROZWOJU -„FORS-ITIS” składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do projektu pn. „Ku Samodzielności”, realizowanego przy wsparciu finansowym PFRON na podstawie umowy ZZO/000288/10/D  z dnia 20 maja 2022r. zawartej w Białymstoku.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl

bottom of page