Fundacja „Fundacja Fors-Itis” realizuje grant w ramach projektu „ Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno- zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Grant realizowany jest w terminie od dnia 17 sierpnia 2020 roku do dnia 26 listopada 2020 roku.

W ramach projektu nasza organizacja mogła zakupić środki ochrony osobistej tj. maseczki jednorazowe, przyłbice, płyny dezynfekujące do powierzchni i rąk, ozonatory powietrza oraz czyściwo dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi.

Środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej mamy dzięki realizacji projektu grantowego realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

      Drodzy rodzice w związku z ostatnimi doniesieniami odnośnie "luzowania obostrzeń" powoli przygotowujemy się do powrotu realizowania zajęć w zakresie terapii integracji sensorycznej, rehabilitacji i pozostałych terapii realizowanych przez Nasz zespół. Prosimy o cierpliwość z uwagi na opracowanie naszych wewnętrznych procedur aby zapewnić bezpieczeństwo udziału w procesie rehabilitacji zarówno Waszym pociechom jak i terapeutom. Będziemy kontaktowali się z Państwem w ciągu najbliższych dni aby ustalić terminy i sposób realizacji rehabilitacji. Planowane rozpoczęcie terapii szacujemy na 11 maja 2020r.

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia na terapiach.

Zarząd Fundacji Fors-Itis

W 2020-2021 rozpoczynamy III turę realizacji projektu 3-letniego "KU SAMODZIELNOŚCI" w ramach konkursu 4/2017 współfinansowanego z PFRON.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt za pomocą formularza w zakładce Aktualności - "KU SAMODZIELNOŚCI" lub PFRON.

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl

2011 Fundacja FORS-ITIS 15-687 Białystok, ul. Rtm. W. Pileckiego 9/66; NIP 5423219949, REGON 200629878, KRS 0000395931

e-mail: forsitis@onet.pl