Projekt "Tacy Sami Między Nami - PFRON" 2016

Spotkanie przedświąteczne 7 grudnia 2013

Szkolenie Stymulacja psychoruchowa niemowlęcia i małego dziecka 28-29.09.2013

"Rehabilitacja bez przerwy" 5-9.08.2013

Projekt "Do szkoły w sobotę chodzić mam ochotę" marzec - kwiecień 2013

Projekt "Motyle" - prowadzenie terapii wspomagającej dziecko autystyczne

Szkolenie DZIECKO WIOTKIE 20-21.04.2013

Wycieczka do Olsztyna 10.05.2013

Szkolenie dla rodziców "Terapia behawioralna dzieci z autyzmem" 16-17marzec 2013

Szkolenie "Centralne Zaburzenia Słuchu (C)APD jedną z przyczyn trudności w uczeniu się" 19 stycznia 2013

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl

2011 Fundacja FORS-ITIS 15-687 Białystok, ul. Rtm. W. Pileckiego 9/66; NIP 5423219949, REGON 200629878, KRS 0000395931

e-mail: forsitis@onet.pl 

WP_20130929_010.jpg